Darbas užsienyje

Jūsų darbo teisių apsauga vykstant dirbti į užsienį

Darbas užsienyje. Gerai apmokamas darbas Norvegijoje. Nemokamai išmokysime užsienio kalbų. Švedijos standartus atitinkantis darbo užmokestis...

Pieno upės su šokoladiniais krantais. Taip žmonės viliojami dirbti užsienyje. Tačiau svajonės žlunga, kai darbe susiduriate su žiauria realybe – išaiškėja, kad su darbdaviu sudaryta darbo sutartis negarantuoja švediško darbo užmokesčio, ligos atveju „Sodra“ nemoka pašalpos, o už gydymo paslaugas Lietuvoje turėsite susimokėti iš savo kišenės, nes jūsų darbdavys nesumokėjo valstybei mokesčių.

Išaiškėja, kad įsidarbinote į taip švedų vadinamą „darbo lūšnyną“ – darbo užmokestis katastrofiškai mažas, bet ieškoti kito darbo nesinori. Jei bėgsite iš tokio „darbo lūšnyno“, teks susimokėti milžinišką baudą. Kaip vienas garsus advokatas pasakė medikei – „Dirbote Švedijoje, per metus uždirbote tiek, kad likote skolinga savo darbdaviui.“

Padėtis be išeities?

Išeitis yra. Jau dabar galite imtis priemonių, kad neįkliūtumėte į miglotai-rožinių pažadų spąstus. Kreipkitės pagalbos ir tuo atveju, kai supratote, kad dirbate „darbo lūšnyne“ ir nežinote, kaip iš jo išeiti be gresiančių nuostolių. Iš kokių požymių galima nustatyti, kad turite reikalą su nepatikimu darbdaviu? Vadovaukitės ne pažadais ir emocijomis, bet faktais. Atkreipkite dėmesį į darbo sutartį. Jei darbo sutartis yra labai ilga, jos tekstas painus, sunkiai suprantamas, sutartyje jūsų įsipareigojimai dėstomi per keletą puslapių, derėtų sunerimti ir pasakyti „stop!“.

Dabar pats laikas pasikonsultuoti su darbo teisės specialistu. Specialistas įvertins padėtį ir pateiks gaires, kaip išvengti gresiančių baudų ar kitų netikėtų mokesčių, numatys veiksmų planą tuo atveju, jei darbdavys nemoka viso jums priklausančio darbo užmokesčio arba kitaip pažeidžia jūsų teises.

Kreipkitės į mūsų įmonės darbo teisės specialistus. Jie įvertins susidariusią padėtį:

 • nustatys, ar gausite darbo užmokestį ir garantijas, nustatytus darbo sutartyje;
 • išsiaiškins, ar jūsų darbo sutartyje nėra nemalonių „siurprizų“ – paslėptų baudų, mokesčių už paslaugas, nakvynę ir t.t.;
 • įvertins, ar darbdavys jums suteiks garantijas, numatytas naujame Darbo kodekse ir kituose darbo įstatymuose;
 • atskleis, ar darbo sutartis nepažeidžia jūsų teisėtų interesų;
 • nustatys, ar nustatytas jūsų realus darbo užmokesčio dydis nėra mažesnis, negu tai numato įstatymai;
 • informuos, ar jūsų darbo sutarties sąlygos nepažeidžia galiojančių įstatymų.

Kuo dar naudinga darbo teisės specialistų pagalba:

 • padėsime išspręsti ginčą su darbdaviu dėl darbo užmokesčio ir kitų darbo sąlygų;
 • suteiksime teisinę pagalbą nutraukiant darbo sutartį taip, kad nepatirtumėte gresiančių sankcijų, baudų ar kitų nuostolių;
 • sudarysime veiksmų planą, kad gautumėte visą jums priklausantį darbo užmokestį, kitas išmokas ir kompensacijas;
 • apskaičiuosime, kokią sumą jums yra skolingas darbdavys;
 • padėsime derėtis su darbdaviu dėl darbo užmokesčio arba sprendžiant kitas problemas;
 • išsiaiškinsime, ar darbdavys laikosi įsipareigojimų, kuriuos numato darbo sutartis ir darbo įstatymai.

Užsirašykite į konsultaciją telefonu 8 698 73822 arba elektroniniu paštu topgunforums@gmail.com

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtinti žmogaus darbo teisių apsaugos pagrindai. Antai Konstitucijos 48 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. Konstitucijos 49 straipsnyje laiduojama kiekvieno dirbančio žmogaus teisė į poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Numatyta, kad darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas. Kitose Konstitucijos normose numatomi darbuotojų ekonominių ir socialinių interesų gynimo būdai, laiduojama socialinė parama ir t. t.

Galima teigti, kad Konstitucijoje įtvirtintos žmogaus darbo teisės sudaro vientisą grupę, kuri yra žmogaus konstitucinio statuso dalis. Dirbantis žmogus Konstitucijoje traktuojamas humanistiniu požiūriu. Žmogus suprantamas ne kaip abstrakti socialinė, ekonominė ar profesinė kategorija, gamybinių santykių dalyvis, bet kaip laisva asmenybė, kurios žmogiškasis orumas saugotinas.

Konstitucijos teiginiai teisingi, bet praktikoje sunkiai įgyvendinami. Tenka pripažinti, kad realybė kartais brutalesnė, kai žmogus vienas pradeda ieškoti teisybės valdiškuose koridoriuose.

Kvalifikuotą ir veiksmingą pagalbą suteiks tik darbo teisės specialistai. Kreipkitės į mus telefonu 8 698 73822 arba elektroniniu paštu topgunforums@gmail.com

Daugiau informacijos apie darbo ginčus bei žmogaus darbo teisių apsaugos pagrindus rasite interneto tinklaraštyje http://topgunforum.blogas.lt/